Information

​På denne side kan du finder informationer omkring vores hundehotel.

Omgivelserne

Hundene har mulighed for at løbe og lege frit da vi har et dejligt terræn med træer og buske og et stort vandhul hvor der vil være mulighed for en svømmetur hvis man er til det. Hundene vil også have mulighed for at lege med andre hunde hvis temperament passer sammen, hundene vil ikke blive luftet sammen uden at vi har ejernes tilladelse og det vil altid ske under opsyn.

Hundene vil som hovedregel blive luftet 3 gange om dagen, turen og længden vil variere efter den enkelte hunds behov.

Der vil være mulighed for at brænde krudtet af med at lege ”pind” med dummyer og tennisbolde.

Vores erfaring siger at hunde der har været på prøveophold i et par timer, eller en weekend slapper mere af når de er her en længere periode. Vi tror de har oplevelsen af at være på ferie og vil blive hentet igen.

Lovgivnings krav

Hundepensionen er indrettet i overensstemmelse med lovgivningens krav – det betyder at.

Alle bokse i hundepensionen er indrettet i overensstemmelse med pladskravene i bek. nr. 1466 af 12-12-2007om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater.

Hundepensionen er dyrlægegodkendt og overvåges af den tilsynsførende dyrlæge – der foretages som minimum kontrolbesøg 4 gange årligt. Tilsynsførende dyrlæge i Hedens Hundehotel er Dyrlæge Line Heilskov.

Miljøgodkendt

Hundepensionen er miljøgodkendt af kommunen og etableret under hensyntagen til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 814 af 13/7 2006 og opfylder dermed afstandskravet på 200 m til nærmeste nabobeboelse.

Hedens Hundehotel - Kvasbrovej 5, 8586 Ørum Djurs - Telefonnummer:​50 58 44 93​- CVR: 35904344  - Veterinær kontrolrapport

Hedens Hundehotel - Kvasbrovej 5, 8586 Ørum Djurs - Telefonnummer:​50 58 44 93​- CVR: 35904344